image

Är alla grafiker stöpta i samma press? Eller får man gå en kompletterande 15-poängskurs i att odla tredagarsstubb?

Annonser