Istället för att få välja en ovalfri?

Dagens ord: tautologi.

Annonser